Odsávání uhlíkového prachu ponymotoru

Tigemma engineering s.r.o. je společnost, která se snaží prosadit i na poli návrhu sofistikovaných zařízení, které nesouvisejí jen s technologickým odsáváním. Cílem společnosti je se rozvíjet i v jiných oborech, než je jen odsávání svařování, broušení apod.  Koncem roku 2020 jsme se začali ucházet v rámci neveřejného výběrového řízení skupiny ČEZ, a.s. o projekt odsávání uhlíkového prachu ze sběracího ústrojí rotoru turbíny 1 (TG1) a turbíny 2 (TG2) přečerpávající elektrárny Dlouhé stráně.

Přečerpávající vodní elektrárna (PVE) Dlouhé stráně se nachází v krásné lokalitě CHKO Jeseníky a jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu s jmenovitým instalovaným výkonem 2 x 325 MW v České republice, které slouží jako tzv. energetické úložiště. Hlavním úkolem přečerpávající vodní elektrárny je zajistit stabilitu elektrizační soustavy vyrovnáváním tzv. špiček, aby bylo zamezeno nerovnováhám v síti. Díky stále většího množství instalovaných obnovitelných zdrojů elektrické energie jako jsou především větrné a sluneční elektrárny dochází v síti ke stále větším výkyvům, které PVE Dlouhé stráně vyrovnává. 

Cílem neveřejného výběrového řízení bylo navrhnout technicky proveditelné řešení odsávání uhlíkového prachu turbín, který vzniká vlivem tření a oděru uhlíkových kartáčů. Spolu s otěrem docházelo k šíření vysoce vodivého prachu do prostor statoru a rotoru hydrogenerátoru, pony motoru a budiče. Důsledkem šíření vysoce vodivého uhlíkového prachu bylo snižování izolačních vlastností stroje, které mají přímý vliv na elektrickou pevnost. Vlivem tohoto děje býval stroj 1 x za měsíc na určitou dobu odstaven a prostor sběracího ústrojí vyčištěn provozním personálem.

Základem celého technického řešení odsávání emise uhlíkového prachu ze sběracího ústrojí rotoru TG1 a TG2 jsou osazeny upravené filtrační jednotky TIG TFS 6400 v interiéru strojovny elektrárny Dlouhé stráně v blízkosti uvedených turbín. Filtrační zařízení jsou napojeno na VZT potrubí světlosti DN 400 a na konstrukčně upravený kryt ventilátoru sběracího ústrojí rotoru turbíny. VZT potrubí je řešeno v provedení Sk. II., těsnosti dle ČSN EN 12237. VZT potrubí výdechu filtračních jednotek je vyvedeno do prostoru strojovny prostřednictvím tlumiče hluku a výdechové tvarovky. Rozběh ventilátoru filtrační jednotky řízený frekvenčním měničem je odvozen od binárního signálu START-STOP z řídicího systému elektrárny Dlouhé stráně. Způsob čištění filtračních patron je automaticky ovládán řídicí jednotkou na základě velikosti tlakové ztráty mezi špinavou a čistou částí filtračních patron. Vzhledem k charakteristice uhlíkového prachu, bylo nutné brát v potaz možnou iniciaci výbuchu, nicméně díky optimálnímu nastavení softwaru, malého ročního množství uhlíkového prachu a konzultace s nezávislou společností Ingiscon s.r.o. nemusela být řešena proti výbuchová ochran.

Režim čištění je softwarově upraven dle analýzy rizik a technické zprávy společnosti Igniscon, s.r.o. Abychom se vyhnuli kritické hranici množství výbušné směsi, kdy může dojít uvnitř zařízení k iniciaci exploze, je softwarově nastaveno jednou za den odstavení ventilátoru a čištění na prázdno.  Napájení a řízení filtračních jednotek je řešeno z rozvaděče a řídicího systému elektrárny. Řídicí systém jednotky má standardně implementovanou signalizaci ucpání filtrů, signalizaci poruchy jednotky, signalizaci sumární poruchy. 

Součástí dodávky bylo i zhotovení konstrukčních úprav stávajících krytů a výměna horních krytů ventilátorů turbín. Jak celá dodávka byla realizována se můžete podívat na přiložených fotografiích. V této referenci rovněž děkujeme všem našim subdodavatelům, kteří se měli možnost podílet na této generální dodávce. 

Pokud hledáte správné technické řešení, které mohou zlepšit provozní podmínky Vašeho výrobního stroje, týkající se nejen odsávání, neváhejte nás kontaktovat.

Rok realizace:

2021

Odvětví realizace

INVESTOR:

ČEZ, a.s.

 

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

 

SUBDODAVATELÉ:

 

 

Máte zájem o podobnou realizaci?
 

Fotogalerie realizace

Odsávání prachu
Odsávání uhlíkového prachu turbíny

Místo realizace

V TÉTO REALIZACI JSME POUŽILI TYTO PRODUKTY

 

Tigemma Engineering s.r.o.

Radek Těšický
jednatel společnosti

 • Kancelář:
  Masarykovo náměstí 122
  753 01 Hranice
 • +420 724 335 592
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sídlo společnosti

 • Masarykovo náměstí 122
 • Hranice 753 01
 • IČ: 05294185
 • DIČ: CZ05294185
Copyright © 2018 | created in Zlin by Weboo | Online marketing and technology | All rights reserved.