Skip to main content

Lokální odsávání svařovacích dýmů

Lokální odsávaní svařovacích dýmů prostřednictvím odsávaných ramen je z hlediska ochrany pracovníků před negativními účinky svařované emise jeden z nejúčinnější způsobů odsávaní. Toto tvrzení bezesporu platí v případech, kdy svařovací personál dodržuje zásady správného používaní a je motivován vedoucími pracovníky tyto prostředky efektivně využívat.

Odsávaní pomocí odsávaných ramen dokáže zachytit až 80 % emise, která by jinak procházela svářečskému pracovníku přes jeho dýchací zónu.  Aby bylo zaručeno efektivní používání těchto prostředků v praxi je potřeba na začátku návrhu uváženě navrhnout délku a umístění odsávaného ramene. V tomto ohledu se přihlíží k technologickému toku materiálu, způsobu manipulace s materiálem, svařenci, přípravky na pracovišti. Na první místě v konceptu návrhu je samozřejmě ergonomie svařovacího pracoviště.

Při návrhu lze využít nabídky odsávaných ramen celé škály dostupných dodavatelů a výrobců. Výběr z pravidla určují parametry jako jsou maximální průtok, tlaková ztráta, rozměr dymníku a pracovní délka ramene.

Odsávaná ramena jsou vyráběna zpravidla ve dvou rozměrových řadách dymníku, v rozměru 160 a 200 mm. Délku lze kombinovat v závislosti s požadovaným dosahem ramene od 1,5 m do délky 9 m.

Pokud technologický postup vyžaduje svařování podélných svárů a svářeč se pohybuje po svařenci v jedné ose, lze zvolit řešení v provedení se štěrbinovým kanálem.

[widgetkit id="4" name="blog-clanek4"]

Výkon odsávacího zařízení se odvozuje výpočtem od velikosti svařované emise v rozmezí 800 - 1200 m3/h na jedno odsávané rameno a počtu odsávaných ramen umístěných v systému. Regulace odsávaného výkonu odsávacího zařízení lze snímat od signálu proudové sondy aktivace svařovacího procesu umístěné na přívodním vedení k svařovacímu zdroji.  Řídící systém odsávacího systému sleduje souběh jednotlivých pracovišť a na základě toho okamžitě pře nastavuje odsávaný výkon ventilátoru a současně otvírá vzduchotechnickou, elektricky ovládanou klapku k danému aktivnímu svařovacímu rameni (pracovišti). Důležitým prvkem tohoto provedení je možnost nastavení doběhu odsávacího procesu po ukončení svařování.

Odsávaná ramena lze dodávat v celé škále provedení koncových prvků a jejich výbavy.

Pokud je zvolen v návrhu projektu odsávání zplodin pro svařování, průmyslové filtrační zařízení doporučujeme pro odsávaní prostřednictvím svařovacích ramen do systému umístit jako ochranu před zahořením hasební systém.  Ze zkušenosti víme, že prach ze svařování je hořlavý, v proudění vzduchotechnického sytému šíření ohně je téměř okamžité. Iniciací požáru je zpravidla vlastní svařovací proces nebo nekázeň svařovacího personálu v kombinací se zanedbanou údržbou odsávacích ramen. Hasební systémy mají za úkol zajistit požární bezpečnost zařízení během provozu a eliminovat případné škody na majetku a zdraví pracovníků.

Závěrem tohoto článku je potřeba vyzdvihnout skutečnost, že snižování emisí na svařovnách není jen úkolem pro zaměstnavatele a vedoucí pracovníky provozů, ale hlavně pracovníků, kteří 100 % svého pracovního času tráví ve společnosti svařované emise. Prosadit efektivní využívaní těchto prostředků ochrany zdraví je v mnohých výrobních společnostech stále nadlidský úkol a hraničící s osobní statečností vedoucích pracovníků prosadit svou vůli. Informovanost svářečského personálu v souvislosti se zdravotními riziky účinků svařovacích dýmů je v praxi nedostatečná a případné zlepšení, by vedlo ke změně náhledu na tuto problematiku.

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.