Skip to main content

Z jiného pohledu na filtrační věž

Pojem produktivita v dnešní době souvisí s výrobním procesem a je nejčastěji skloňovaným termínem. Vyplývá to z mnoha faktorů, počínaje vhodným výběrem zaměstnanců
a přizpůsobením výrobních prostor konče, s ohledem na maximální efektivitu při dosažení minimálních vstupních nákladů.

Problémem současné doby je především nedostatečné množství kvalifikovaných pracovníků ve výrobě. Proto je důležité používat ve strojírenské praxi co nejmodernější postupy a nástroje tak, aby bylo efektivně využito technologického a lidského potenciálu. Abychom umožnili výrobní sféře neustále růst, je důležitým krokem správně zvolit výrobní technologii, díky které se zvýší produktivita práce, ale také konkurenceschopnost na tržním poli. Jinak tomu není ve strojírenském oboru, kdy za pomocí správné volby technologií dochází k jeho potenciálnímu nárůstu.

[widgetkit id="1" name="blog-clanek1"]

Proč je nutné odsávat a filtrovat?

Zásadním důvodem pro nasazení technologie filtrace vzduchu je potřeba snížit zdravotní rizika na pracovištích. Škodliviny vznikající při svařování různých materiálů jsou pro zaměstnance ohrožující. Způsobují kontaminaci vzduchu ve výrobních halách a jsou příčinou řady zdravotních komplikací pracovníků v provozu. Těmto situacím se lze velice dobře vyvarovat nasazením filtrační a odsávací technologie. Ta se přizpůsobí k danému pracovišti tak, aby mu plně vyhovovala a maximálně splňovala požadavky na zvýšení a zefektivnění výroby. Pokud výrobní společnost zvolí moderní technologie odsávání dojde ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, což logicky vede ke zvýšení produktivity práce a růstu výrobní produkce.

Na začátku jsou obavy.

Při počáteční implementaci odsávacích a filtračních technologii, vznikají obavy pocházející z nedostatku dostupných informací klientů. Pro správné nasazení filtračních systémů je vždy nutné v provozu zohlednit všechny faktory výroby, tak aby se nestalo, že systém bude omezovat práci zaměstnanců a docházelo k poklesu produktivity práce. Zpravidla se obavy zakládají na negativních zkušenostech z projektů, kde nebyly zohledněné všechny okolnosti výroby a odsávací systém je víc na přítěž.

Návrh odsávacího systému.

Pro zvolení nejlepšího způsobu odsávaní je potřebné se vždy přizpůsobit výrobním technologiím a podmínkám provozu. Hlavní roli ve volbě hraje druh výroby, zpracovávaného materiálu, a přítomnost ostatních používaných technologie emitujících emisi. Zachycením emisí přímo u zdroje znečištění je optimální variantou, pokud to technologický proces dovoluje, v opačném případě je třeba využít univerzálnější technologii odsávaní.

A když to jinak nejde?

Požadavky na některé odsávací systémy vyžadují nestandartní řešení. V tomto případě je mnohdy východiskem použití filtrační věže, které minimálně personálně a časově zatěžuje proces výroby.

Mezi výhody filtrační věže především patří:

  • nízké počáteční a provozní náklady,
  • nízká energetická náročnost,
  • snadná manipulace se zařízením,
  • možnost načasování filtračního provozu,
  • malá hlučnost,
  • vysoká životnost filtrů,
  • možnost nastavení výkonu zařízení.

Výběr správné filtrační technologie zásadně ovlivňuje funkčnost v provozu. Proto společnost Tigemma Engineering s.r.o. je připravena a ráda pomůže při zhodnocení vlivů, rizik při volbě odsávaného sytému a montáži jednotlivých komponentů technologického odsávaní.

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.