Skip to main content

Chlazení hal

K chlazení hal lze v dnešní době využít mnoho druhů chlazení. V tomto příspěvku se budeme věnovat adiabatickému chlazení hal, které funguje na principu odpařování vody.

Adiabatické chlazení lze zařadit mezi jeden z nejlépe dostupných a relativně levných zdrojů chladu.  Tento druh chlazení průmyslových hal se výrazně liší svým principem v porovnání s klasickými zdroji chladu jako je klimatizace, strojní, absorbční či adsorbční chlazení. Klasické zdroje chladu využívají kompresní, absorbční či adsorbční chladicí cykly. Chladicí potenciál u adiabatického chlazení hal záleží na teplotách mokrého a suchého teploměru. Pokud je adiabatické chlazení hal instalováno v oblastech, kde se nachází vyprahlé podnebí může dojít ke snížení spotřeby energie v porovnání s možnou instalací strojního, respektive kompresorového chlazení. Použití adiabatických jednotek pro chlazení hal je na místě i v případě podnebí, které se nepovažuje za suché. Adiabatické jednotky mohou být skvělou formou, jak si na pracovišti snížit nejen teplotu okolí, ale zajistit i přívan čerstvého venkovního vzduchu mimo období, kdy je potřeba chladit.

FYZIKÁLNÍ PRINCIP ADIABATICKÉHO CHLAZENÍ HAL:

Odpařovací chladiče používané pro chlazení hal a občanské budovy snižují teplotu vzduchu pomocí principu odpařování. Odpařovací chlazení je přeměna kapalné vody na páru pomocí tepelné energie ve vzduchu, což má za následek nižší teplotu vzduchu. Energie potřebná k odpařování vody je odebírána ze vzduchu ve formě citelného tepla, které ovlivňuje teplotu vzduchu a přeměňuje se na latentní teplo. Tato přeměna z citelného na latentní teplo se nazývá izoentalpický děj a dochází k němu při konstantní hodnotě entalpie. Odpařovací chlazení proto způsobuje pokles teploty vzduchu za zvýšení vlhkosti úměrné ziskům latentního tepla.

Jednoduchým příkladem přirozeného odpařování je lidský pot. Například při zvýšené fyzické námaze lidské tělo vylučuje pot, který je odpařováním ochlazován. Množství odváděného tepla z lidského těla odpařováním závisí na teplotě a vlhkosti okolního vzduchu. Proto při návštěvě deštného pralesa, který se vyznačuje vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu, lidské tělo hromadí na pokožce více potu, jelikož se dostatečně rychle neodpařuje.

Chlazení průmyslových hal a občanských budov na principu adiabatického chlazení je nejúčinnější, když je relativní vlhkost přiváděného vzduchu do jednotky nízká což omezuje popularitu jednotek pouze na suché klima.  Adiabatické chlazení hal výrazně zvyšuje vnitřní vlhkost uvnitř haly, což mohou pracovníci ocenit v letních parných dnech, kdy vlhký vzduch z adiabatické jednotky rehydratuje pokožku a dutiny. Pro stanovení účinnosti chlazení je důležité brát v úvahu klimatické údaje v místě instalace adiabatické jednotky.

 

 

Na obrázku je ukázán princip adiabatického chlazení, které lze použít pro chlazení hal. Do jednotky vstupuje vzduch o parametrech: teplota 35 ° C a relativní vlhkost 40 %.  Jak je zřejmé po průchodu venkovního vzduchu přes celulózový panel došlo k ochlazení vzduchu o 10 ° C a k zvýšení relativní vlhkosti na 90 %.

 V případě vašeho zájmu Vám rádi vypracujeme nabídku na adiabatické chlazení haly nebo občanské budovy. Více informací o adiabatickém chlazení se dozvíte v sekci chlazení. 

 

Použité zdroje:

[1] Obrázek převzat a upraven z článku https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/15604-prime-adiabaticke-chlazeni-prumyslovych-prostoru-s-vyuzitim-adiabatickych-chladicich-jednotek

 

 

 

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.