Skip to main content

Odsávání výfukových plynů

Spalovací motory pracují na principu spalování směsi uhlovodíkové složky paliva a vzduchu. Výsledkem exotermické reakce spalování paliva je produkce teploty, tlaku (hlavní složky transformovatelné na mechanickou práci) a výfukových plynů.  

Následkem veškerých reakcí ve spalovacím motoru dochází k tvorbě nových složek ve všech skupenstvích, které následně opouští spalovací prostor motoru. Některé složky vznikají a reagují až při průchodu výfukovým systémem. Veškeré tyto složky, které vozidlo emituje, nazýváme komplexně emise a je nezbytné je pro zajištění vhodných hygienických podmínek odsávat z pracovních prostor jako jsou autodílny, haly, servisy, garáže, popř. parkoviště. Podle dostupných analýz mohou výfukové plyny ze spalovacích motorů obsahovat až 160 jednotlivých složek, které svými fyzikálněchemickými vlastnostmi nepříznivě ovlivňují lidské zdraví.  

Neustálá snaha o snižování emisí vede k úpravám předešlých emisních norem a předkládá nové standardy.  Aktuálně je v platnosti emisní norma EURO 6d-TEMP od 1.9.2019. Emise vozidel a jejich složení záleží na mnoha faktorech, od samotného paliva, pohonné jednotky, přidružených zařízení omezující emise, až po samotný mechanismus vzniku emisí. Spalování a s tím rovněž související produkci emisí přímo ovlivnit nedokážeme, nicméně se nabízí celá řada možností, jak řešit odsávání výfukových plynů.  Jsme předními dodavateli odsávacích hadic, navíjecích bubnů, ventilátorů a dalších nezbytně nutných komponent pro odsávací systémy výfukových plynů. V rámci naších zkušeností s odsáváním emisí z průmyslové výroby dokážeme navrhnout funkční a cenově dostupný odsávací systém výfukových plynů dle požadavků investora. Cílem naší společnosti je neustále napomáhat ke zlepšování pracovních a enviromentálních podmínek zajišťující jak zvyšování kvality a prevence zdraví tak udržitelnosti na naší planetě.

V případě, pokud chcete vyřešit odsávání výfukových plynů na míru včetně realizace nebo jen samotné projektové dokumentace neváhejte nás kontaktovat.  Více informací týkajících se komponentů pro odsávání výfukových plynů naleznete zde.

 

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.