Skip to main content

Vytápění hal

V praxi se nabízí celá řada možností, jak vytápět haly. Druh zvoleného vytápění hal závisí především na dispozičních možnostech haly, druhu primární energie určené pro vytápění (plyn, elektřina, voda a pára apod.), cenové možnosti investora, použití haly (výrobní či skladovací prostory), stáří, respektive tepelná ztráta haly. 

Hlavní aspekt, který je při projekci a realizaci zařízení pro vytápění hal brát v potaz je zajištění tepelné pohody člověka. Tepelná pohoda uvnitř haly je takový stav, kdy se člověk uvnitř haly cítí příjemně tzn. není mu horko ani zima. Tepelnou pohodu uvnitř vytápěné haly ovlivňují různé aspekty mezi, než patří: teplota vzduchu uvnitř haly, rychlost proudění vzduchu, teploty stěn, podlahy a stropu, druh vykonávané pracovní činnosti a roční období. V rámci článku vytápění hal se budeme věnovat vytápění pomocí vzduchotechnických zařízení.

Teplovzdušné vytápění pro haly

Teplovzdušné vytápění haly je vzduchotechnické zařízení, které přivádí do prostor haly vzduch o teplotě vyšší, než je vzduch uvnitř haly a zajišťuje i nutnou výměnu vzduchu uvnitř haly. Při návrhu teplovzdušného vytápění haly se musí brát v úvahu teplotní rozložení, aby přívod tepla nebyl distribuován pouze v jednom místě haly.  Jednotka teplovzdušné vytápění se skládá ze zařízení pro ohřev vzduchu, směšovací komory, horkovzdušného ventilátoru a z anemostatů.

Sálavé vytápění pro hal

Sálavé vytápění haly je zařízení, u kterého se významná část tepla do okolí předává sáláním a zbylá konvekcí. V praxi se nejčastěji setkáváme se sálavým vytápěním, které je nezávisle umístěné na stavební konstrukci haly. Mezi sálavé vytápění hal lze zařadit plynové infrazářiče, elektrické infrazářiče a sálavé panely na teplou vodu.

Vytápění hal vzduchotechnickou jednotkou  

Vytápění hal lze řešit i vzduchotechnickou jednotkou vybavenou rekuperačním výměníkem a topným modulem. Topný modul vzduchotechnické jednotky může využívat plyn, elektrickou energii nebo TUV. Vždy záleží na investorovi, jaký zdroj tepla je pro něj optimální a cenově nejpřívětivější. Použití rekuperačního výměníku ve vzduchotechnické jednotce výrazně snižuje energetickou náročnost na vytápění.

Decentrální jednotky pro vytápění hal

Do této kategorie řadíme jednotky, které jsou používány pro vytápění velkoprostorových hal. Zejména se jedná o prostory s výškou několika metrů. Tento druh vytápění hal se vyznačuje relativně vysokými tepelnými výkony a při návrhu je důležité dbát na teplotní rozložení uvnitř haly. To má za následek použití více jednotek. Výhoda použití tohoto typu vytápění hal je především v rozvodech, které nejsou potřeba. Decentrální jednotky můžou být vybaveny nejen režimem vytápění ale i režimy chlazení a větrání.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vypracujeme nabídku na jakýkoliv druh vytápění haly nebo průmyslového objektu. Více informací k vytápění hal je k dispozici v sekci vytápění průmyslových hal a budov.

Použité zdroje:

[1] Technické materiály společnosti Tigemma Engineering 

[2] VRÁNA, Jakub. Technická zařízení budov v praxi: [příručka pro stavaře]. Praha: Grada, 2007. Stavitel. ISBN 978-80-247-1588-9.

 

 

 

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.