Skip to main content

Zásady při návrhu adiabatického chlazení haly

V článku se blíže podíváme z jakých aspektů vycházet při návrhu adiabatického chlazení haly

 

Při návrhu adiabatického chlazení hal je nutné zohlednit několik principů, které při správném posouzení zaručí správné fungování adiabatických jednotek a rovnoměrnou distribuci ochlazovaného vzduchu po celé hale. Adiabatické chlazení jako takové funguje na principu absorpce vody vzduchem. Mezi aspekty, které je důležité brát v potaz při návrhu adiabatického chlazení hal patří zohlednění vnějších místních podmínek, celkové velikosti budovy – zejména jejího obsahu, typ provozu – zda je provoz určitým způsobem tepelně zatížen a ověření dostatečného odvodu teplého vzduchu z chlazené haly – například světlíky nebo střešními ventilátory. Naakumulovaný teplý vzduch uvnitř budovy se dle fyzikálních principů má tendenci držet u stropu chlazené haly, naopak chladný vzduch se díky své entalpii drží v nižších vrstvách. Z tohoto pohledu je klíčové správné navržení výšky anemostatů (prvků distribuce vzduchu) v rozmezí výšky od 4 do 6 metrů. Dle zkušeností z praxe víme, že výška distribuce chladného vzduchu pomocí anemostatů je vždy značně ovlivněna například mostovými jeřáby, výrobními technologiemi apod. Při návrhu nesmíme opomíjet jednu důležitou skutečnost a to, že s rostoucí instalační výškou anemostatů klesá chladicí účinek adiabatického chlazení hal.  

 

Ideální výška distribuce vzduchu při chlazení haly je 4-6 metrů.

Optimální umístění anemostatů

 

Dalším důležitým bodem, který nesmí být opomenut při návrhu adiabatického chlazení hal je počet požadovaných výměn vzduchu v prostorách chlazené haly. Jakmile stanovíme objem vychlazovaných prostor, vynásobíme hodnotu hodnotou výměny vzduchu, a to vždy dle uvážení a tepelného zatížení chlazené haly. V neposlední řadě je důležité myslet na jednoduché pravidlo, že množství vzduchu, které do haly přivedeme musíme i nějakým způsobem odvést a to, aby byla zaručena obstojná výměna vzduchu v prostorách chlazené haly, která úzce souvisí s celkovým chladicím účinkem celého systému adiabatického chlazení haly.

Pokud zvažujete pořízení chlazení pro halu či jinou průmyslovou budovu a nevíte jaký druh chlazení pro své potřeby podnikatelské činnosti vybrat, rádi Vám v této záležitosti pomůžeme najít správné řešení.  

 

 

 

 

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.