Skip to main content

Odsávací systém svářecí školy MB Komplex, s.r.o.

Kvalitní ochrana zdraví zaměstnanců by měl být prioritním úkolem všech potenciálních zaměstnavatelů.  Kvalita ovzduší na pracovišti je mnohdy z hlediska délky expozice škodlivými látkami zásadní pro vznik dýchacích potíží zaměstnanců.

Dlouhodobý výskyt škodlivých látek na pracovišti nad povolený expoziční limit, často vede k vytvoření recidivy a vzniku nemoci z povolání. Aby se zaměstnavatel z pohledu dlouhodobého působení na trhu vyhnul nárokům zaměstnanců na odškodnění v případě prokázaní poškození zdraví, je v současné době téměř povinností zaměstnavatelů investovat nemalé finanční prostředky do zařízení osobní ochrany zdraví svých zaměstnanců.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne investovat do ochrany zdraví svých zaměstnanců finanční prostředky, často se v praxi setkáváme z rozporuplnými reakcemi a pochopením pracovníků v provozu, kterým je tato ochrana primárně určena. Lokální prostředky odsávaní jsou často zaparkovány v místech, kde by v okamžiku produkce neměly být, prostorové průmyslové odsávaní není z pravidla uvedeno z irelevantních důvodů do provozu.

[widgetkit id="12" name="blog-clanek11"]

Jeden ze způsobů, jak změnit myšlení a negativní přístup zaměstnanců je dostat do jejich povědomí poznatky, jak tyto prostředky správně používat a implementovat už ve školicích zařízeních svářečského personálu a svářečských školách.

Společnost MB Komplex nabízí služby v oblasti školení svářečského personálu. K praktickému výcviku jim slouží prostory svářecí školy, které v letošním roce zrekonstruovali do moderní podoby. Součástí rekonstrukce byla i dodávka odsávacího a filtračního zařízení, které na pracovišti udržuje komfortní klima. Při tvorbě projektu byl zohledněn požadavek investora na kombinaci lokálního odsávaní pomocí odsávaných ramen a prostorového odsávaní zbytkové rozptýlené emise. Návrh aplikace byl ovlivněn implementací VZT do poměrně stísněných prostor.

Výkon filtračního zařízení je řízen pomocí proudových sond se zásuvek svařovacích zdrojů dle počtu aktivních svařovacích zdrojů. Přefiltrovaná vzdušina je v zimním období vrácena do interiéru svářecí školy, v letních měsících je odvedena mimo objekt.

Námi dodaná aplikace odsávaní svařovacích dýmů se podílí na vysokém komfortu pracovního prostředí společnosti.

 

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.