Skip to main content

Jak navrhnout odsávání svařování

Jak správně postupovat při stanovení zadávacích podmínek výběrového řízení na odsávání svařování se dozvíte v tomto článku. 

Velice často se při diskusích s investory setkáváme s názory, že není mnoho informací, jak správně uchopit a navrhnout odsávání svařování. Z praxe víme, že dodavatelé odsávání svařování předkládají investorům různá technická řešení, které v konečném důsledku může při rozhodování, jakého dodavatele investor zvolí konkurenčně znevýhodnit ostatní účastníky výběrového řízení. Při návrhu odsávání svařování je důležité dodržet řadu bodů, které by měly být specifikovány v zadání investora, před samotným zahájením výběrového řízení. Níže naleznete základní přehled několika podstatných bodů, které Vám pomohou se zorientovat v této problematice.

 1) S jak velkými svařenci se bude manipulovat

Tento bod má zásadní vliv na návrh průmyslového odsávání svařování. Investor by si měl ujasnit s jak velkými svařenci se v pracovním místě svářeče bude manipulovat. Pokud se bude jednat o menší svařence doporučujeme zvolit lokální odsávání svařování. Do kategorie lokálního odsávání svařování patří odsávání pomocí odsávacích ramen, digestořemi, zákryty a odsávanými svařovacími stoly. V případě, že investor manipuluje s velkými svařenci doporučujeme řešit odsávání svařování prostorovým odsáváním. Do skupiny prostorového odsávání patří centrální prostorové odsávání tzv. zaplavovací systém (viz. obrázek č. 1), systém Push-pull a prostorové odsávání filtrační jednotkou umístěnou v prostoru haly například se jedná o prostorové odsávání svařování pomocí filtrační věže. Je třeba brát v úvahu, že každý zde zmíněný systém prostorového odsávání svařování dosahuje jiné účinnosti a energetické náročnosti. 

Obr. č.1 Prostorové odsávání  tzv. zaplavovací systém ve společnosti Kovotrend

2) Výpočet počtu výměn vzduchu ve svařovně – v případě zvolení prostorového odsávání

Dalším důležitým bodem týkajícího se prostorového odsávání svařování, je stanovení počtu výměn vzduchu ve svařovně. Níže jsou uvedeny doporučené výměny vzduchu pro jednotlivé systémy prostorového odsávání svařování.

  • Prostorové odsávání svařování zaplavovacím systémem - 7 až 10 násobná výměna vzduchu
  • Prostorové odsávání systémem Push-pull – 7 až 10 násobná výměna vzduchu
  • Odsávání svařování filtrační věží – 8 násobná výměna vzduchu

Upozornění: Pod zmíněné minimální hranice z hlediska správného fungování odsávání nedoporučujeme zacházet. Ze zkušenosti víme, že nižší hodnota výměny vzduchu způsobuje zpravidla řadu problémů a nepříjemností. Velikost stanovené výměny vzduchu má vliv na celkovou cenu investice do technologie odsávání, provozní náklady ale i na příznivý či nepříznivý vliv na zdraví svařujících pracovníků.  

Ukázkový příklad:
Rozměry haly: Délka haly 40m, Šířka haly 20m, Výška 10m.

Objem haly: Vhal=40.20.10 = 8000 m3
Odsávaný objem při 4 násobné výměně vzduchu: V4 = Vhal .4 = 8000.4 = 32 000 m3/h
Odsávaný objem při 8 násobné výměně vzduchu: V8= Vhal .8 = 8000.8 = 64 000 m3/h

Ventilátor pro 4 násobnou výměnu má příkon 37 kW
Ventilátor pro 8 násobnou výměnu má příkon 75 kW

Porovnáme-li si příkony ventilátorů z hlediska počátečních investičních a provozních nákladů, dojdeme k závěru, že ventilátor pro 8 násobnou výměnu vzduchu nemůže konkurovat ventilátoru pro 4 násobnou výměnu vzduchu.

3) Kvalita filtračního materiálu

V praxi je často opomíjen požadavek na kvalitu dodaného filtračního materiálu uvnitř filtrační skříně. Ne jednou jsme se setkali se špatným přístupem jiných dodavatelů, kdy dodaný filtrační materiál nebyl v požadované kvalitě. Správné zvolení filtračního materiálu je alfa a omegou celého systému odsávání svařování. Naším doporučením je, aby filtrační materiál byl dle normy DIN EN 60335-2-69 kategorizován do skupiny „M“, kdy filtrace vzduchu přes tento filtrační materiál dosahuje vysoké efektivity čištění tj. 99,9 % při velikosti částic 0,2-2 µm. Při dodržení kategorie filtračního materiálu M je možné přefiltrovaný vzduch vracet zpět do výrobních prostor a snížit tak náklady na vytápění výrobních prostor. Investorem nesmí být opomenuto, aby filtrační zařízení splňovalo podmínky pro provoz vyjmenovaných zdrojů znečištění podle zákona č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. 

4) Přívody a odvody vzduchu z výrobních prostor haly

Z hlediska instalace technologie průmyslového odsávání je důležité specifikovat, pokud se na hale nachází, přívody, popřípadě odvody vzduchu. Co se týče přívodu vzduchu, tak při projektech je nezbytné zohlednit hygienické minimum vzduchu na každého pracovníka. Zpravidla se počítá s 70 m3/h čistého vzduchu na jednoho pracovníka. Systém odsávání by tudíž, měl disponovat přimícháváním čistého vzduchu v poměru 15 - 25% do přefiltrované vzdušniny nebo by mělo být uvažováno s přísunem čistého vzduchu do haly separátně vzduchotechnickou jednotkou, ventilátorem, teplovzdušným agerátem apod. Odvod vzduchu z výrobní haly je důležité specifikovat, aby nedošlo k nepříznivému vlivu na odsávání svařování.  

Upozornění: Pokud by nebyl zajištěn minimální přísun čistého vzduchu do haly, kde se nachází svařující pracovníci, bude docházek ke zvyšování koncentrace nejmenších částic uvnitř svařovny. Vysoká koncentrace nežádoucích emisí má neblahý vliv na zdraví pracovníků. 

Další informace, které mohou být pro Vás důležité při návrhu odsávání svařování naleznete v sérii článků, věnující se problematice odsávání svařování:

1) Prostorové zaplavovací systémy odsávání svařování
2) Prostorové odsávání systémem Push-pull
3) Z jiného pohledu na filtrační věž
4) Lokální odsávání svařovacích dýmů
5) Druhy odsávání svařování

Pokud budete potřebovat poradit, jak řešit odsávání svařování, jsme Vám k dispozici.

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.