Skip to main content

Průmyslová vzduchotechnika - jak k ní přistupovat?

Co je to průmyslová vzduchotechnika? Jaký vliv může mít absence průmyslové vzduchotechniky na nemocnost zaměstnanců? Jaké jsou možnosti v případě návrhu sofistikovaných vzduchotechnických systém?

Bezpečnost, zdraví a pohoda zaměstnanců by měla být jedním z hlavních zájmů každého majitele podniku. Kromě toho že je důležité, aby každá firma pro svého potencionálního zákazníka či odběratele vypadala zajímavě, musí být kladen velký důraz vzhledem k tvrdým podmínkám na trhu práce i na prostředí ve kterém zaměstnanci pracují. Přeci jen udržet si dobré zaměstnance, kteří jsou zpravidla největšími nositeli know-how by mělo být prioritou každého majitele. Ne méně důležitým faktem, proč přistupovat k optimálním pracovním podmínkám na pracovišti svědomitě, je i vliv pracovního prostředí na zdraví zaměstnance. Nevhodné pracovní prostředí může způsobit závažné zdravotní problémy a úrazy, které potom v konečném důsledků stojí podnik nemalé finanční prostředky. 

Jedním z možných řešení, jak zlepšit vnitřní pracovní prostředí zaměstnancům je instalace průmyslové vzduchotechniky, která bude zajišťovat stabilní podmínky na pracovišti, a to zejména teplotu, přísun čerstvého vzduchu a vlhkost. Díky čištění vzduchu od škodlivin, odstraňování prachových částic a přiváděného optimálního množství upraveného čerstvého vzduchu je průmyslová vzduchotechnika jednou z prvních linií obrany proti nemocem. V případě produkce velkého množství prachových částic, dýmů či kouře je možné průmyslovou vzduchotechniku pomocí inteligentního řízení zkombinovat s průmyslovým odsáváním pomocí filtračního zařízení.  

Instalace vzduchotechnické jednotky v rámci nově navrženého systému průmyslové vzduchotechniky 

 

Z jakých důvodů je vhodné uvažovat o instalaci průmyslové vzduchotechniky nebo průmyslového odsávání:

 • Přísun čistého venkovního vzduchu na pracoviště
 • Snížení rizika požáru nebo výbuchu
 • Snížení expozice škodlivin ve vzduchu
 • Udržet stabilní pracovní podmínky (teplota, vlhkost)
 • Snížení rizika vystavení se toxicity nebezpečných látek na pracovišti

Navíc díky průmyslové vzduchotechnice nebudete muset kompletně přepracovávat své pracovní procesy. Pokud používáte škodlivé chemické látky, je kvalitní větrání důstojnou náhradou při hledání alternativ. Zpravidla ihned po instalaci vzduchotechniky je v případě dobře navrženého systému poznat zlepšení pracovního prostředí během několika minut. V některých případech dokonce rychleji, v závislosti na velikosti místnosti a navrženém systému průmyslové vzduchotechniky projektantem.

Při návrhu systému je důležité zjistit, kde se nachází hlavní zdroj kontaminace, popř. kolik osob se v pracovním prostorech nachází a v jaké pracovní třídě jsou zaměstnanci zařazeni. Všechny tyto zmíněné aspekty by měl posoudit co nejlépe hlavní projektant, tak aby byly dodrženy hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb. Při návrhu vzduchotechniky je důležité splnit platné předpisy a legislativu příslušného státu, kde je uvažováno o instalaci systému průmyslové vzduchotechniky.  

V případě České republiky se jedná o následující legislativu:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Průmyslovou vzduchotechniku je možné dělit na

1. Centrální průmyslová vzduchotechnika

Tento systém snižuje množství kontaminantů ve vzduchu smícháním kontaminovaného vzduchu s čistým, čerstvým vzduchem. Tato metoda obvykle zahrnuje umístění vzduchotechnických jednotek s rozvody vzduchu, velkých odsávacích ventilátorů do stěn nebo střechy budovy či místnosti. Tento typ systému se používá v případě, že znečištění ovzduší není příliš vysoké a úroveň toxicity je nízká až střední. Řídicí systémy vyžadují méně údržby a jsou nejlepší volbou pro větrání mobilních nebo rozptýlených zdrojů kontaminantů.

2. Decentrální průmyslová vzduchotechnika

Decentrální průmyslová vzduchotechnika zachycuje nečistoty a znečišťující látky ve vzduchu u zdroje nebo v jeho blízkosti a vyhání je ven. Vyžaduje odsávací digestoř, odsávací rameno nebo jiný otvor, který zachytí znečišťující látky u zdroje. Systém potrubí odvádí chemické látky, dýmy, kouře a prachové částice vzduchotechnickým systémem pryč z interiéru.

Zdraví a průmyslová vzduchotechnika

Pokud jsou zdraví a bezpečnost hlavním zájmem a tím by koneckonců měly být, jsou účinné vzduchotechnické systémy naprosto nezbytné. I v kancelářském prostředí mohou mikroskopické nečistoty během podzimního a zimního období vytvořit plnohodnotnou Petriho misku. Stačí kýchnutí tady nebo zakašlání tam a celá kancelář je rázem nemocná. Udržujte vzduch v pohybu, jinak přijdete o dny či týdny produktivity.

Potřebujete průmyslovou vzduchotechniku pro svůj nový výrobní závod? Potřebujete přejít na něco mnohem účinnějšího? Nebo si neustálý růst Vaší společnosti vyžádal kompletní rekonstrukci? Zvažte oslovení naší společnosti. Pomůžeme vám s výběrem průmyslové vzduchotechniky nebo průmyslového odsávaní pro Váš závod. Naše společnost se specializuje na dodávku aplikací na klíč, tj. od vypracování projektu přes samotnou realizaci investičního záměru až po servis vzduchotechnických a filtračních zařízení.

 V případě Vašeho zájmu o možný návrh průmyslové vzduchotechniky nebo průmyslového odsávání jsme Vám plně k dispozici

 

Použité zdroje:

[1] storee.com

[2] https://vetrani.tzb-info.cz/ 

 

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.