Skip to main content

Rozdělení filtračního materiálu

 V průmyslovém odvětví není definován žádný předpis, který by přesně selektoval průmyslové filtry. Průmyslové filtry jsou často kategorizovány výrobci podle materiálu, použité technologie nebo způsobu regenerace.

Filtrační materiály pro průmyslovou filtraci lze rozdělit do třech kategorií. Jsou to zrnité vrstvy, porézní vrstvy a filtrační tkaniny. V praxi se nejčastěji setkáme s filtračními tkaninami, které lze dále rozdělit na hadicové, kapsové a patronové filtry. Mezi nejdůležitější vlastnosti filtračních materiálů patří odlučovací schopnost, provozní tlaková ztráta a životnost (odolnost proti opotřebení).

1. Hadicové filtry

Hadicové filtry jsou vyráběny v průměrech od 140 až 250 mm v délkách až 10 metrů. Uspořádání filtračního materiálu uvnitř mechanického odlučovacího zařízení je nejčastěji vertikálně. V praxi je možné se setkat i s nepříliš populárním horizontálním uspořádáním. Nevýhoda horizontální instalace hadicových filtrů je při regeneračnímu procesu, kdy setřesený prach z vrchního filtračního materiálu částečně ulpívá na níže umístěném filtračním materiálu. Schéma hadicového filtru je k dispozice na obrázku níže.

2. Kapsové filtry

Filtrační textilie je u kapsových filtru uspořádaná do hlubokých kapes o, které jsou různě široké a hluboké. Nejčastěji se tento typ filtračního materiálu používá v papírenském, dřevozpracujícím, těžebním průmyslu nebo v rekuperačních jednotkách. Kapsové filtry jsou zpravidla sestavovány do velkých celků. Kapsový filtr se skládá z rámu a kapes, které jsou vyrobeny ze syntetického filtračního materiálu. Nevýhody těchto druhů filtrů spočívají v použití výztuh, aby se zamezilo kontaktu protilehlých filtračních ploch při filtraci.  Schéma kapsového filtru je k dispozice na obrázku níže.

 3Patronové filtry

Patronové filtry jsou tvořeny vlákenným nebo skládaným filtrem který je obtočen kolem perforované dutinky. Znečištěný vzduch prochází vnějškem povrchu filtru a k odvodu dochází perforovanou trubkou. V praxi se lze setkat s jednorázovými nebo čistitelnými patronovými filtry. Mezi výhodu patronových filtrů patří zejména malé rozměry, které lze zároveň spojit i s nevýhodou použití u menších objemových průtoků.  Patronovými filtry bývají osazeny filtrační zařízení například u technologií tryskání, broušení, lakování, řezání kovů laserem a plasmou, obráběcí centra, robotické pracoviště svařování, ruční svařování a v dalších mnoha typech průmyslového odvětví. Na obrázku pod tímto textem je k dispozici schéma filtračního zařízení

 

Filtrační zařízení kategorie TEF, TIG FS, TIG FSD společnosti Tigemma engineering jsou osazeny patronovými filtry. Pro naše aplikace používáme patronové filtry od renomovaného Německého výrobce filtračního materiálu.

Použité zdroje:

[1] HEMERKA, Jiří. Odlučování tuhých částic. Dot. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1995, ISBN 80-010-1088-0

[2] DOUBEK, P., HEMERKA, J., HEJMA, J.: Pulzní regenerace průmyslových filtrů, Ochrana ovzduší, 1997,

 

 

 

 

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.