Skip to main content

PRŮMYSLOVÉ ODSÁVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Při trvalém vystavování lidského organismu prachu z výroby stavebních hmot může u obsluhy postupem času propuknout silikóza. Tento druh onemocnění má za důsledek trvalé poškození plic, a to hlavně z důvodů inhalace anorganického materiálu fibrogenních části oxidu křemičitého. Dle zkušeností z praxe víme, že průmyslové odsávání stavebních materiálů snižuje riziko propuknutí tohoto zákeřného onemocnění.


Do kategorie průmyslového odsávání výroby stavebních materiálů lze zařadit velkou škálu materiálů, kde charakteristické vlastnosti prachu jsou zpravidla obdobné. Prach ze stavebních materiálů je jemný a vysoce abrazivní. Vzduchotechnické potrubí u těchto aplikací musí být dodáno s ohledem na tyto známe vlastnosti ve skupině III. Pro průmyslové odsávání stavebních hmot navrhujeme hadicové filtrační zařízení vždy dle vzduchotechnických požadavků celé technologie. Filtrační zařízení s hadicovými filtračními elementy představuje nejlepší možné řešení, které zaručí splnění podmínek pro provoz vyjmenovaných zdrojů znečištění dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Zabudováním do vzduchotechnického odsávacího systému plní filtrační zařízení TEH všechny funkce z hlediska snižování emisí na pracovišti a splňuje požadavky kladené v NV č.361/2007 Sb., kterými se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.

ODSÁVÁNÍ CEMENTÁRNY A KAMENOLOMU

Navrhneme aplikaci centrálního odsávání pro výrobu cementu, zpracování vápence nebo výrobu vápna.  Při návrhu odsávání pro tento typ výroby dbáme na dodržení optimálních rychlostí uvnitř vzduchotechnického potrubí tak abychom se vyhnuli usazování odsávaného prachu. Během tvorby projektu průmyslového odsávání intenzivně spolupracujeme s investorem a detailně diskutujeme umístění jednotlivých periferií technologie odsávání.

S Průmyslovým odsáváním výroby stavebních materiálů se lze setkat při zpracování:

 • Oxidu železitého
 • Síranu železitého
 • Oxidu olovnatého
 • Slídy
 • Vápna
 • Vápence
 • Křemen
 • Kameniva
 • Břidlice
 • Oxidu zinečnatého

ODSÁVÁNÍ KERAMICKÉHO PRACHU

Keramika se používá především jako surovina při výrobě povrchových úprav budov. Výrobní procesy tohoto materiálu produkují velké množství odpadu a vedlejších produktů ve formě prachu, rozbitých dlaždic a kalů, které vedou ke znečišťování životního prostředí. Díky pokročilým metodám lze prach z průmyslového odsávání keramických materiálů používat v kombinaci s pojivem jako druhotnou surovinu ve stavebnictví. Při průmyslovém odsávání keramického prachu může dojít k vniknutí větších částic do vzduchotechnického potrubí, proto je nutné v projektové fázi zvážit, zda bude použit cyklonový odlučovač

ODSÁVÁNÍ BAUXITU

S průmyslovým odsáváním bauxitu je možné se v praxi setkat zejména při složité výrobě oxidu hlinitého. Během výroby hliníku dochází k mletí rudy a míchání s vápencem a hydroxidem sodným, při tomto postupu dochází k uvolňování do okolí velké množství prachu, který je nutné průmyslově odsát. 

 

Společnost Tigemma engineering nabízí projektové řešení průmyslového odsávání provozu výroby stavebních hmot včetně případného návrhu pneumatické dopravy separované emise, na míru, přímo dle požadavků investora včetně finální realizace a servisních služeb.

MÁTE ZÁJEM O KALKULACI PROJEKTU?

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.