Skip to main content

FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ TEH

Odprášení velkých průmyslových aplikací

Jedná se o filtrační zařízení určené především pro velké průmyslové provozy a technologie, kde je potřeba vzhledem k charakteru výroby odsávat velké množství prachových emisí. S tímto typem filtračního zařízení je možné se setkat v mnoha odvětvích průmyslové výroby, a to zejména v energetice, dřevozpracujícím, potravinářském a těžební průmyslu. Kvůli pokročilé výrobě filtračních tkanin, dosahují filtrace typu „Baghouse“ vysoké účinnosti odlučivosti. 

V praxi jsou filtrační zařízení členěná do třech skupin, vždy dle typu čištění filtračních elementů (mechanické čištění, čištění zpětným vzduchem, pulzní čištění stlačeným vzduchem). Filtrační zařízení TEH se řadí mezi filtry, které k čištění filtračních elementů využívá pulsní čistění pomocí stlačeného vzduchu. Pulsní čištění je v provozu vždy podle předem nastaveného intervalu na základě signálu z řídicí jednotky a vyhodnocení aktuální tlakové ztráty mezi čistou a špinavou částí filtrace. Velikost filtračního zařízení TEH lze variabilně přizpůsobit druhu a hustotě odsávané emise, jelikož jsou konstrukčně navržena na principu modularity, stejně jako je to v případě filtračního zařízení TEF

Filtrace je vzhledem k velikosti konstrukce určena do exteriéru. Pokud je charakter prachu výbušný, je filtrační zařízení osazeno nezbytnými ochrannými prvky proti výbuchu od společnosti VST engineering. Zejména při průmyslovém odprášení například dřevního prachu, mouky, obilí, papírenského prachu je nutné dbát na zvýšenou ochranu proti výbuchu. Součástí každé námi navržená technologie odprášení je posouzení rizik spojených s výbuchem nezávislou společností a výpočet tlakové odolnosti skříně.

Filtraci je možné modulárně rozšířit dle požadavku konkrétní aplikace průmyslového odprášení.  V případě, že filtrační zařízení má dvě a více komor, je výsypka zakončena šnekovým dopravníkem s rotačním podavačem. 

Rozhraní řídicího systému a jeho softwaru umožňuje na míru dodat řízení, které umožňuje inteligentně měnit odsávaný výkon dle provozních požadavků nadřazené technologie. Řídící systém umožňuje dálkovou komunikaci pomocí protokolu modbus či Profinet. Díky pokročilému systému řízení postaveného na platformě řídicích systémů Siemens Simatic je možné monitorovat a měnit provozní stavy filtračního zařízení prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítače přes webové rozhraní.  Každý námi dodaný filtr je osazen suchovodem, který v případě zahoření odprašků slouží k zahašení vnitřního prostoru filtrační skříně. 

Filtrační zařízení splňuje podmínky pro provoz vyjmenovaných zdrojů znečištění dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Zabudováním do vzduchotechnického systému průmyslového odprášení plní filtrační zařízení TEH všechny funkce z hlediska snižování emisí na pracovišti a splňuje požadavky kladené v NV č.361/2007 Sb., kterými se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.

MÁTE ZÁJEM O KALKULACI TECHNOLOGIE ODPRÁŠENÍ?
TABULKA PARAMETRŮ
Délka hadice 3850 mm
Průměr hadice 160 mm
Počet hadic v řadě  9 ks
Počet řad v sekci 5 ks
Celkový počet hadic filtru od 45  ks
Filtrační plocha od 87 m2
Objemový průtok vzduchu od 4800 m3/h
Zatížení filtrační plochy dle typu prachu
Výška filtračního zařízení 8700 mm
Délka filtračního zařízení od 2230 mm
Šířka filtračního zařízení 3330 mm
Váha filtračního zařízení od 2800 kg
Sací ventilátor dle typu aplikace 
Dopravní ventilátor  dle typu aplikace 
Spotřeba vzduchu od 6  Nm3/h
Počet ventilů od 5 ks
DN sání od 355 mm
DN výdech od 560 mm
Zakončení výsypky pro 1 sekci rotační podavač  
Zakončení výsypky pro 2 a více sekcí šnekový dopravník + rotační podavač
Řídicí systém Siemens Simatic©
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.