Skip to main content

PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA PELHŘIMOV

Čistota uvnitř lakovny je nezbytně nutným aspektem, který má vliv na finální podobu a kvalitu lakování vyráběného statku společnosti. Ke zvýšení čistoty prostor lakovny nezanedbatelně přispívá svou funkcí správně navržená průmyslová vzduchotechnika a případné průmyslové odsávání emisí. Z literatury a praxe jako projektanti víme, že každá správně navržená lakovna musí být v přetlaku vzduchu, aby bylo zajištěno nepřisáváni nečistot z okolí lakovny netěsnostmi ve stavební konstrukci, dveřmi, okny, vraty apod.

Díky mnohaleté spolupráci se společností Agrostroj Pelhřimov, a.s. jsme byli osloveni v roce 2021 s vyřešením problému vznikajícího během kataforézního lakování uvnitř jedné z největších lakoven v České republice, možná i ve střední Evropě. Dá se říct, že v lakovně kataforézního lakování bylo nutné vyřešit dva zásadní problémy:

  1. Deficit vzduchu – tzn. naprojektovat průmyslovou vzduchotechniku lakovny tak, aby bylo dosaženo vnitřního přetlaku
  2. Přisávání nečistot – vzhledem k poloze lakovny nedaleko kompostárny města Pelhřimov docházelo během vegetačního období, které je spojené s větším provozem kompostárny, k uvolňování nežádoucích nečistot do vzduchu, které se díky deficitu vzduchu dostávaly dovnitř haly kataforézního lakování. Vlivem vyskytujících nečistot docházelo k živení bakterií uvnitř kataforézních van, které negativně ovlivňovaly náplně a kvalitu lakování. Tento bod výrazně souvisel s deficitem vzduchu, který vznikl nedotaženým projektováním během přípravy samotné výstavby objektu, nicméně o zanedbání jakéhokoliv aspektu by se dalo v této souvislosti jen polemizovat.

Před návrhem projektového řešení byla investorem provedena mikrobiologická analýza odebraného vzorku z kataforézních van a stanovena konkrétní nápravná opatření zamezují pokračování tohoto nežádoucího jevu. Cílem projektu průmyslové vzduchotechniky lakovny bylo omezit deficit vzduchu uvnitř lakovny kataforézního lakování dodáním technologie větrání, včetně rekuperace vzduchu, ohřevu a bipolární ionizace. Dodávka technologie větrání byla rozdělena na dvě etapy. Dodávka zahrnovala vzduchotechnickou rekuperační jednotku Remak Aeromaster Cirrus o vzduchotechnickém výkonu 50 000 m3/h (etapa I.) a vzduchotechnickou rekuperační jednotku Aeromaster Cirrus o vzduchotechnickém výkonu 30 000 m3/h (etapa II.).

Jak můžete vidět na přiložených fotografiích u této realizace, jednalo se o poměrně rozměrnou technologii větrání haly. Pro představu lze přirovnat celou aplikaci ke dvěma menším zahradním domkům umístěných na střeše objektu lakovny. Odsávání vzduchu z lakovny probíhá páteřním rozvodem umístěného těsně pod střechou haly a dodávka nově upraveného vzduchu je uskutečňována rozvody vzduchotechnického potrubí, které je osazeno perforovanými rourami umístěnými pod úroveň kataforézních van. Regulace celého systému větrání je řízená pomocí řídicího systému MaR od společnosti Remak napojeného na centrální ovládací pult lakovny.

Pokud hledáte správné technické řešení, které by mohlo zlepšit kvalitu Vámi vyráběného produktu nebo zlepšit provozní podmínky výrobního stroje týkající se nejen odsávání neváhejte nás kontaktovat.

  • Rok realizace:
    2021
  • Odvětví realizace:

INVESTOR:

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

SUBDODAVATELÉ:

MÁTE ZÁJEM O PODOBNOU REALIZACI?

Fotogalerie

Místo realizace

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.