Princip odsávání olejové mlhy od CNC stroje

Jak přistupovat k problematice olejových mlh zejména z pohledu principu odlučivosti Vám přiblíží tento článek. 

Stále zvyšující se povědomí o vyskytujících se škodlivých látkách na pracovišti nutí mnohé investory investovat do kvalitní filtrace vzduchu. Cílem každého zaměstnavatele by mělo být zajištění zdravotně nezávadného pracovního prostředí s přijatelnou tepelnou pohodou zaměstnanců. V praxi je možné se setkat s různě efektivními systémy průmyslového odsávání. V průmyslu je možné orientačně rozdělit filtrační zařízení na filtry pro hrubý prach, filtry pro odsávání kouřů a dýmu a filtry odlučující aerosoly a olejové mlhy.

Princip filtrace olejových mlh

Základním principem každého filtračního zařízení na olejové mlhy je působení sil na pevné a kapalné částice procházející daným filtračním médiem. Cílem průchodu znečištěné vzdušniny separátorem na olejové mlhy je odstranění aerosolů a kapiček silami, které přímo spolehlivě odchylují částice z proudu plynu. Kapičky a aerosoly jsou většinou zachytávány na příslušném filtračním médii, v případě separátoru olejových mlh řady NX (obr. č.1 Separátor olejových mlh řady NX) se jedná o kazetový předfiltr se skelným vláknem. Shlukování kapiček olejových nečistot na filtračním médiu dojde k vytvoření souvislé vrstvy, z které odkapávají kapičky dál do záchytné nádoby odlučovače. Ze záchytné nádoby jsou separované nečistoty v podobě kapaliny vypouštěny ven z filtračního zařízení na olejové mlhy. Vzdušnina očištěna o olejové nečistoty je dále přečištěna přes velice účinný HEPA filtr. Díky Hepa filtru je možní přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do výrobní haly, aniž by docházelo ke zvyšování koncentrace znečišťujících látek v prostoru a ke zvyšování deficitu vzduchu uvnitř haly. 

 

Obr. č. 1 Separátor olejových mlh řad NX

 

Odsávání olejové mlhy lze rozdělit dle principu působení sil:

1) Filtrace na olejové mlhy filtrující pomocí působení gravitačních sil

2) Filtrace na olejové mlhy filtrující pomocí působení odstředivých sil

3) Filtrace na olejové mlhy filtrující pomocí působení elektrostatických sil

 

Každý filtr na olejové mlhy se skládá z několika stupňové filtrace. V případě filtračního zařízení na olejové mlhy řady NX, filtrovaná vzdušnina prochází:

1) Stupeň filtrace, kde kazetový předfiltru zamezuje vniknutí mechanických nečistot

2) Stupeň filtrace, kde dochází k samotnému odloučení olejových mlh

3) Stupeň filtrace, kde dochází k dočištění filtrované vzdušniny, aby bylo možné vzduch opět smysluplně využít.

 

Rozvody vzduchu odsávání olejových mlh:

Odsávání olejových mlh je možné řešit dvěma způsoby:

 • Centrálním rozvodem VZT potrubí

Odsávání je řešeno napojením přímo na zákryt CNC stroje nebo je řešeno pomocí odsávacího ramene. Filtrační jednotka je umístěna kdekoliv ve výrobní hale.

 • Místně přímo u CNC stroje

K odsávání olejových mlh místně slouží kompaktní jednotky, které jsou v mnoha případech zaimplementovány v konstrukci stroje nebo je možné je dodatečně pořídit.

 

 

 

 

 

Tigemma Engineering s.r.o.

Radek Těšický
jednatel společnosti

 • Kancelář:
  Masarykovo náměstí 122
  753 01 Hranice
 • +420 724 335 592
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sídlo společnosti

 • Masarykovo náměstí 122
 • Hranice 753 01
 • IČ: 05294185
 • DIČ: CZ05294185
Copyright © 2018 | created in Zlin by Weboo | Online marketing and technology | All rights reserved.