Skip to main content

ŘEŠENÍ ODSÁVÁNÍ OLEJOVÉ MLHY

Olejová mlha představuje pro lidské zdraví značné riziko a může enormně zvýšit náchylnost k řadu zdravotních problémů včetně závažných nevyléčitelných onemocnění. Částice olejové mlhy jsou různě separovány napříč naším organismem. Všechny částice olejové mlhy o velikosti větší než 3,5 µm, se oddělují v hrdle a v nose, částice o velikosti od 3,5 µm až do 1 µm jsou lidským organismem zadržovány v krku, průduškách nebo v plicích. Nejmenší nebezpečné částice olejové mlhy tj. pod 1 µm jsou z plic absorbovány do krevního oběhu člověka. Z těchto výše zmíněných poznatků je možné vyvodit, že čím menší škodlivé částice působí na lidský organismus tím zpravidla dochází velice často ke vzniku závažných onemocnění z povolání. 

Olejové páry a mlhy a jiné jím chemicky podobné látky mohou značně ovlivňovat zdraví nejen personálu ale i kvalitu výrobků, prostředí výrobních prostor a životnost výrobních technologií. Pokud jsou olejové výpary vystaveny iniciačním zdrojem vznícení mohou představovat značné riziko i z pohledu požáru. 

Abychom zamezili emitaci olejových mlh do prostoru, kde se nachází obsluha je možné instalovat spolehlivé řešení odsávání olejových mlh

Odsávání olejových mlh lze řešit dvěma způsoby:

1) Odsávání olejové mlhy zakrytého pracovního prostoru CNC  

  • Odsávání olejové mlhy je řešeno napojením vzduchotechnického potrubí přímo na zákryt stroje. Ventilátor odsávacího systému může odsávat emisi olejové mlhy nepřetržitě nebo může být zapínán a vypínán na základě signálu z CNC stroje.  V případě většího počtu CNC obráběcích center je možné ventilátor ovládat plynule frekvenčním měničem na základě signálů z řídicích systémů stroje. 

2) Odsávání olejové mlhy nezakrytého pracovního prostoru CNC  

  • Tento typ odsávání olejové mlhy je řešen pomocí odsávacího ramene. Návrh velikosti odsávaného ramene závisí na místních podmínkách, ergonomii stroje a požadavcích zákazníka. K odsávacímu ramenu je důležité správně navrhnout odsávací ventilátor nebo filtrační jednotku pro olejové mlhy. 

Výhody odsávání olejových mlh v průmyslové praxi:

  • Eliminace zdravotního rizika na pracovišti
  • Zvýšení kvality vyráběného produktu
  • Snížení rizika požáru na pracovišti
  • Vrácení přefiltrované vzdušniny zpět do výrobních prostor
  • Menší vliv na životnost výrobních strojů a zařízení 

Separátor olejových mlh

Naše separátory olejových mlh jsou vybaveny třístupňovou filtrací. První stupeň filtračního média je filtrační kazeta ze skelného vlákna. Druhý stupeň filtrace je tvořen kazetovým filtrem a třetí stupeň filtrace je řešen HEPA filtrem. Veškerá přefiltrovaná vzdušnina může být z hlediska hygieny vracena zpět do výrobních prostor haly. Separátor olejových mlh je vyroben v různých variantách s ventilátorem nebo bez ventilátoru. Každý separátor disponuje 3 manometry hlídající stav zanesení jednotlivých stupňů filtrace.

Naše odsávací systémy olejové mlhy mohou být vybaveny inteligentním systémem řízení s důrazem na provoz v automatickém režimu bez zásahu pracovníků obsluhy výrobní technologie.

MÁTE ZÁJEM O KALKULACI PROJEKTU?

PRODUKTY VHODNÉ PRO ODSÁVÁNÍ OLEJOVÉ MLHY

SEPARÁTOR OLEJOVÉ MLHY NX1000

SEPARÁTOR OLEJOVÉ MLHY NX2000

SEPARÁTOR OLEJOVÉ MLHY NX 4000

NEJČASTĚJI SE ODSÁVÁNÍ OLEJOVÝCH MLH ŘEŠÍ V ODVĚTVÍCH

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.