Skip to main content

PRŮMYSLOVÉ ODSÁVÁNÍ DŘEVNÍHO PRACHU A PILIN

Dřevní prach a piliny jsou vedlejším produktem třískového obrábění. Dle charakteru zpracovávaného materiálu a způsobu obrábění vzniká granulačně nesourodá emise, která obsahuje směs částic až do velikosti několika milimetrů.

Náročnost odsávaní těchto látek spočívá v jejich různé hmotnosti částic, kdy projektant musí dle velikosti a hmotnosti částic řešit optimální nastavení proudění ve vzduchotechnických zařízeních, tak aby nedocházelo k nežádoucímu zanášení dopravních cest. V mnohých případech zařízení odsávající tyto emise slouží k dopravě těchto látek od zdroje vzniku do místa dalšího zpracování nebo uskladnění. Zařízení sloužící k tomuto účelu jsou nazývány jako pneumatická doprava.

Nejčastějšími vhodnými zdroji pro odsávaní těchto emisí jsou technologie na druhotné zpracování v dřevařské výrobě při provozu formátovacích pil, brusek, loupaček apod. 

Často tyto dopravované směsi bývají zařazovány z hlediska bezpečnosti ochrany proti výbuchu a požární ochrany do kategorie st1, nicméně záleží na charakteru prachu. 

Projekce takovýchto odsávacích zařízení je z hlediska posouzení rizik náročná a klade mimořádné odborné nároky dodavatele a součinnost zadavatele.

Odsávací technologie navrhujeme s maximálním ohledem na primární výrobní technologií, s důrazem na ergonomii manipulace se zpracovávaným materiálem a bezpečnost provozu.

Naše odsávací systémy jsou vybavovány inteligentními systémy řízení s důrazem na provoz v automatickém režimu bez zásahu pracovníků obsluhy výrobní technologie.

MÁTE ZÁJEM O KALKULACI PROJEKTU?

NAŠE REALIZACE ODSÁVÁNÍ DŘEVNÍHO PRACHU NEBO PILIN

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.