Skip to main content

PRŮMYSLOVÉ ODSÁVÁNÍ V BRUSÍRNÁCH

Odsávání prachu vznikající při ručním nebo strojním broušení je řešeno za pomocí:

  • Lokální odsávání od zdroje vzniku prostřednictvím zákrytů stroje nebo nástroje.
  • Prostorové odsávání prostřednictvím stěnových sacích labyrintů a vymezením prostoru brusírny.
  • Prostorové odsávání prostřednictvím odsávaných kabin.

Při procesu broušení vzniká nesourodá prachová emise, která svými fibrogenními vlastnostmi negativně působí na lidský organismus. Prachová směs obsahuje velký podíl částic pocházející obráběného materiálu, zbytky brusiva a v některých případech i zbytky látek z chlazení brusného nástroje.

Lokální odsávání je zpravidla využíváno u stacionárních brusek a brousicích strojů. Součástí konstrukčního řešení těchto strojů bývá i odvod vznikající emise mimo pracovní zónu nástroje. Stacionární brusky a brousící stroje bývají napojovány na výstupní hrdla strojů. Z důvodů velké abraze dopravované emise se VZT potrubí navrhuje na straně sání v provedení a zařazení dle skupiny III.

Prostorové odsávání se využívá v případech, kdy se provádějí brousící práce ve výrobních halách a vznikající emise se nedá efektivně lokálně odsát a zabránit šíření do okolí. Tyto systémy jsou postaveny zpravidla na základě stavební dispozice objektu a rozmístění výrobní technologie. Základem takového systému je izolace šíření emise pomocí vhodně umístěných zákrytů a zábran do okolí pracoviště a instalace sacích labyrintových stěn nebo sacích podlahových roštů.

Prostorové odsávání pomocí odsávaných kabin se používá v případech, kdy provozovatel požaduje zabezpečit 100% izolaci emise. Kabiny se dodávají jako zákaznické řešení a vycházejí z technologických potřeb klienta (požadavky na manipulaci, osvětlení, vytápění…). V kabinách se využívá principů odsávaní pomocí stěnových labyrintů nebo odsávaných roštů.

Brusírny jsou ve většině případech osazovány filtračními zařízeními, které umožňují vracet přefiltrovaný vzduch zpět do provozu. Deklarovaný zbytkový úlet přefiltrovaných částic TZL se pohybuje do 0,5mg/m3. Filtrační zařízení snižují koncentrace emisí na pracovišti a zabezpečují přijatelné hygienické podmínky. Odsávací zařízení umožňují pracovat v automatickém režimu odvozeném od chodu primární technologie.   

MÁTE ZÁJEM O KALKULACI PROJEKTU?

NAŠE REALIZACE ODSÁVÁNÍ V BRUSÍRNÁCH

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.