Skip to main content

PRŮMYSLOVÉ ODSÁVÁNÍ CNC STROJE

Tato oblast našeho působení zahrnuje především odsávání CNC strojů, avšak jsme schopni naše zkušenosti využít i při návrhu systému odsávání pro jakýkoliv stroj. Číslicové řízení je způsob řízení automatického pracovního cyklu stroje, při němž jsou řízeny jeho fyzikální veličiny (dráha, otáčky, posuv,…). Všechny údaje pro řízení jsou zadány programem. Program je zadán ve formě čísel, která jsou vytvořena v určitém kódu, srozumitelném pro řídicí systém. Řídicí systém tyto údaje zpracovává a posílá je k silovým a ovládacím prvkům stroje, čímž probíhá výroba součásti.

Mezi výhody CNC strojů patří:

 • Maximální pružnost – příprava programu je oddělena od vlastního stroje, minimální výpadky výroby způsobené seřizováním
 • Výroba je produktivnější a hospodárnější
 • Vyšší přesnost a kvalita s minimální zmetkovitostí i u složitějších tvarů
 • Obsluha nemusí být soustředěná, může současně obsluhovat i více strojů

Jako podobory tohoto typu odsávání lze zmínit:

 • Odsávání formátovací pily
 • Odsávání CNC brusky
 • Odsávání CNC obráběcího centra (soustružnická centra, frézky)
 • Odsávání CNC tvářecích center
 • Odsávání zařízení pro dělení materiálu
 • Odsávání svařovacího robota

V oblasti CNC strojů často vzniká z důvodů velké výrobní kapacity jako vedlejší produkt tříska, teplo a emise, jejichž koncentrace a množství má negativní vliv na lidský organismus. Vhodným technickým řešením lze emisi izolovat a zabránit šíření do okolí. V těchto případech spolupracujeme s vývojovým oddělením filtračních zařízení, s dodavateli a integrátory primárních výrobních technologií na co nejefektivnějších řešeních.

Při velkém objemu třísek a výparů může být likvidace odpadu časově náročná. Nejen, že to může přerušit výrobu, ale nečistoty vzniklé při obrábění také vytvářejí velký potenciál pro další vznikající problémy související s výrobní činností. To platí zejména pro lehké a objemové třísky a piliny. Námi navržené technologické odsávání CNC stojů, včetně možné pneumatické dopravy odprašků z filtračního zařízení zajistí kontinuitu provozu, která bude mít efektivní vliv na výrobní činnost a provozní náklady společnosti.

S vývojem nových materiálů a technologií aplikovaných do technické praxe, jsou na dodavatele odsávacích systémů CNC strojů kladeny stále vyšší požadavky na vývoj účinných systémů odsávaní emisí vznikajících jako vedlejší produkt výroby těchto nových materiálů. V tomto směru držíme krok s výzkumem a podílíme se na aplikovaném vývoji odsávacích technologií určených pro CNC zařízení u našich klientů.  

MÁTE ZÁJEM O KALKULACI PROJEKTU?

NAŠE REALIZACE ODSÁVÁNÍ CNC STROJŮ

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.