Řešení odsávání a filtrace prachu

Prach je obecný název pro tuhé znečišťující částice menší jak 500µmm. Vyskytuje se okolo nás přirozeně a doprovází nás celý život. Velké koncentrace volně rozptýlené v ovzduší jsou pro lidský organizmus škodlivé. Nebezpečnost těchto látek spočívá v tom, že člověk je postupně vnímá jako běžnou součást našeho života. Následně tyto látky vytvářejí v lidském organizmu recidivu ve formě civilizačních chorob a alergii.

Prach jako vedlejší produkt lidské činnosti je nedílnou součástí jakékoliv průmyslové výroby. V technické praxi se prachy nazývají tuhými znečišťujícími látkami (TZL), které mají různorodé chemické a fyzikální vlastnosti. Tyto vlastnosti mají zásadní vliv na způsob a konstrukci odsávacích a filtračních zařízení. Z hlediska současně platné legislativy, zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, navazujících prováděcích předpisů a vyhlášek, je povinnost každého provozovatele zamezit nadlimitnímu šíření emise do okolí.

Šíření TZL z výrobní technologie do okolí se zamezuje zpravidla vhodným konstrukčním řešením zákrytu strojního zařízení a konstrukcí vzduchotechnického odsávacího zařízení, které bývá vybaveno filtračním zařízením, které splňuje nejpřísnější kritéria na čistotu výstupního vzduchu. Dle chemického složení, velikosti částic a koncentrace prachy bývají z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany posuzovány jako nebezpečné.

V těchto případech jsou naše zařízení vybavovány systémy na ochranu proti účinkům výbuchu a zahoření.

Nejčastější zdroje vzniku TZL v průmyslové praxi:

 • Technologie třískového opracování a broušení
 • Technologie tryskání povrchů
 • Spalovací procesy
 • Technologie třídění a separace sypkých hmot
 • Technologie dopravy a manipulace se sypkými hmotami

Odsávací technologie navrhujeme s maximálním ohledem na primární výrobní technologií, s důrazem na ergonomii manipulace se zpracovávaným materiálem a bezpečnost provozu.  

Naše odsávací a filtrační systémy jsou vybavovány inteligentními systémy řízení s důrazem na provoz v automatickém režimu bez zásahu pracovníků obsluhy výrobní technologie.   

Máte zájem o kalkulaci projektu?
 

Nejčastěji se odsávání prachu řeší v odvětvích

Tigemma Engineering s.r.o.

Radek Těšický
jednatel společnosti

 • Kancelář:
  Masarykovo náměstí 122
  753 01 Hranice
 • +420 724 335 592
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sídlo společnosti

 • Masarykovo náměstí 122
 • Hranice 753 01
 • IČ: 05294185
 • DIČ: CZ05294185
Copyright © 2018 | created in Zlin by Weboo | Online marketing and technology | All rights reserved.